Методологія формування каталогу фігурантів антикорупційних журналістських розслідувань

Українські журналісти-розслідувачі випустили чимало матеріалів, присвячених виявленню та розкриттю корупційних схем, пов’язаних зі здійсненням владних повноважень. З кінця 2015 року Громадський Рух ЧЕСНО збирає найбільш значимі з цих розслідувань у моніторинговому онлайн-ресурсі “Каталог фігурантів антикорупційних розслідувань”. Мета Каталогу – зберігати “політичну пам’ять”, щоб у майбутньому виборці та просто небайдужі громадяни могли легко знайти зведену інформацію з журналістських розслідувань про політиків.

Рух ЧЕСНО моніторить, перевіряє і систематизує розслідування щодо розпорядження бюджетними коштами, здійснення владних функцій, управління державним і комунальним майном тощо. Каталог фігурантів антикорупційних журналістських розслідувань (ФАР) є інформаційним ресурсом, в якому вміщено відомості про виявлені журналістами-розслідувачами корупційні схеми та їхніх фігурантів.

До Каталогу ми вносили осіб, які є політиками і водночас стали фігурантами корупційних схем. Політиками ми вважаємо осіб, які щонайменше раз балотувалися на виборні посади, незалежно від того, чи були вони обрані.

Джерела інформації: “Наші гроші”, “Схеми”, “Слідство.Інфо”, “Українська правда”, “Ukr.aw”, “Наші гроші з Денисом Бігусом” тощо. Рух ЧЕСНО враховує лише матеріали журналістських розслідувань, оприлюднені у відкритих загальнодоступних джерелах, в яких надається документальне підтвердження викладених фактів або ж таке підтвердження можна отримати з відкритих загальнодоступних джерел.

Найтиповіші корупційні схеми, виявленні журналістами:

  • Зловживання на тендерних державних закупівлях
  • Зловживання на безтендерних державних закупівлях
  • Порушення законодавства, які стосується використання і охорони природних ресурсів
  • Шахрайські афери
  • Порушення антикорупційного законодавства
  • Політичний вплив на прийняття рішень та/і/або зловживання службовим становищем
  • Владні зловживання

Розгалужений перелік корупційних схем

Тип схеми Вид схеми Приклади

Зловживання на тендерних державних закупівлях

Пов’язані організатор та виконавець закупівлі

Відповідальна особа замовника пов’язана з фірмою-учасником

Тендер з фіктивною конкуренцією

Принаймні дві пов’язані фірми беруть участь у тендері

Розтрата

Відбулася закупівля товарів чи послуг, потреба в яких для держпідприємства чи установи є сумнівною

Дубльовані закупівлі

Відбувся тендер на товари або послуги, які вже були придбані чи надані або вже мали бути придбаними чи наданими

Закупівля за завищеною ціною

Ціну на товари або послуги значно завищено порівняно з середньоринковою

Обмеження конкуренції

Принаймні одного з учасників тендеру було усунено від участі без належного обґрунтування (зазвичай на користь іншого учасника)

Необґрунтоване проведення закупівлі «в одного учасника»

Мала місце процедура закупівлі «в одного учасника» з порушенням формальних вимог (найчастіше – без достатнього обґрунтування необхідності звернення до цієї процедури або вибору саме цього учасника)

Процедурні зловживання на тендерах

Допуск учасників з невідповідним пакетом документів, порушення термінів оприлюднення документації і т. ін., підробка документації, допуск до участі підприємств з «чорного» списку АМКУ

Зловживання на безтендерних державних закупівлях

Розтрата

Відбулася закупівля товарів чи послуг, потреба в яких для держпідприємства чи установи є сумнівною

Закупівля за завищеною ціною

Закупівлю було здійснено за цінами, вищими за середньоринкові

Пов’язані організатор та виконавець закупівлі

Відповідальна особа замовника пов’язана з фірмою-учасником

Порушення процедури проведення закупівлі

Закупівля було здійснена з порушенням регламентованої законодавством процедури, допуск до участі підприємств з «чорного» списку АМКУ, підробка документів тощо

Порушення законодавства, які стосується використання і охорони природних ресурсів

Передача земельних ресурсів у користування або у власність за сумнівною схемою

Відсутність необхідних документів для передачі у власність чи користування природних ресурсів
Відсутність кворуму при прийнятті рішення тощо

Надання неправомірних преференцій при передачі землі у користування або власність

Землю у користування чи власність було передано особам, пов’язаним із розпорядником

Нецільове використання земельних ресурсів

Видача дозволів використовувати землі для цілей, для яких вона не призначена, забудова сільгоспземель, видача дозволів на будівництво в заповідних зонах тощо

Шахрайські афери

Шахрайські афери з нерухомістю

Порушено відносини володіння, розпорядження і використання об’єкта нерухомості шляхом обману чи зловживання довірою

Фінансові піраміди

Свідоме введення в оману з метою незаконного збагачення

Рейдерство

Незаконне привласнення підприємств або майна підприємств

Шахрайські афери з держреєстрами

Незаконне внесення або виключення інформації з держреєстра

Податкові зловживання

Ухилення від сплати податків

Повна або часткова несплата податків і зборів

Порушення антикорупційного законодавства

Зловживання з декларуванням/непрозорість декларування

Неподання або несвоєчасне подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави та місцевого самоврядування; декларування неправдивих даних; недекларування або неповне декларування майна; невідповідність стилю життя задекларованих доходам; оформлення коштовного майна на близьких родичів

Діяльність в умовах конфлікту інтересів

Приховування інформації про наявність конфлікту інтересів, ухвалення рішень за наявності конфлікту інтересів

Політичний вплив на прийняття рішень і/або зловживання службовим становищем

Підкуп виборців

Надання матеріальної чи іншої вигоди виборцям з метою вплинути на їх волевиявлення

Торгівля впливом

Використання можливості впливати на процес прийняття рішень з метою власного збагачення

Порушення вимог щодо звітності партій

Політичні партії використовують попередньо зібрані дані громадян України для подальшого використання цих документів

Владні зловживання

Надання преференцій при виконанні службових обов’язків

Упереджений підхід посадовця до виконання своїх функцій на користь третіх осіб

Непотизм

Призначення на посаду родичів або в інший значущий спосіб пов’язаних з представниками влади осіб

Запровадження платних послуг, які не надаються в повному обсязі (взагалі) або є надлишковими

Необґрунтоване запровадження держустановами чи держпідприємствами практики передачі своїх функцій приватним фірмам
Запровадження надлишкових платних послуг, виконання яких перекладається на приватні фірми

Порушення правил використання бюджетних коштів

Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням

Порушення обмежень щодо сумісництва

Суміщення статусу особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, з заняттям підприємницької діяльністю

Використання влади чи службового становища всупереч інтересам служби

Використання владних повноважень чи преференцій з метою власного збагачення або одержання не передбачених посадою преференцій

Підроблення документів, печаток, штампів та бланків для збуту чи використання

Подання підроблених паспортів, дипломів про вищу освіту, сприяння у їх отриманні тощо

Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків

Приймання подарунку за рішення, дії чи бездіяльність в інтересах дарувальника, приймання подарунку від підлеглої особи, перевищення граничного розміру подарунку

Невжиття заходів щодо протидії корупції

Невжиття передбачених законом заходів у разі виявлення корупційного правопорушення

Незаконне збагачення

Набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність активів у значному розмірі без законних на те підстав

Набуття нерухомості, банківських вкладів, цінних паперів, цінного рухомого майна та ін. активів не з законних джерел доходів

Висновки Руху ЧЕСНО про причетність особи до корупційної схеми є оціночними судженнями і не підлягають доведенню їхньої правдивості.

Рух ЧЕСНО не робить тверджень щодо доведеності фактів неправомірної поведінки або винуватості особи у вчиненні правопорушення, за яке встановлено юридичну відповідальність (наприклад, щодо причетності особи до рейдерства, податкових зловживань чи корупційних правопорушень). Тому інформація, яка подається Рухом ЧЕСНО на основі виявлених журналістами корупційних схем, може не збігатися з офіційними висновками (наприклад, із відмовою правоохоронних органів розпочати кримінальне провадження чи фактом невиявлення порушень за результатами перевірки контролюючими органами).

Подаючи інформацію, Рух ЧЕСНО дотримується принципів неупередженості, достовірності, повноти та точності поширюваної інформації.

ПРАВО НА ВІДПОВІДЬ

Рух ЧЕСНО готовий розглядати письмові звернення зі спростуванням розміщеної у Каталозі інформації та у разі надання переконливих спростувань може змінити оціночне судження щодо причетності особи до корупційної схеми.