Методологія Каталогу фігурантів антикорупційних журналістських розслідувань

За останні кілька років в Україні зросла кількість журналістських розслідувань, присвячених виявленню та розкриттю корупційних схем, пов’язаних зі здійсненням владних повноважень. Громадський Рух ЧЕСНО збирає матеріали найбільш значимих журналістських розслідувань та створив моніторинговий онлайн-ресурс «КАТАЛОГ ФІГУРАНТІВ АНТИКОРУПЦІЙНИХ ЖУРНАЛІСТСЬКИХ РОЗСЛІДУВАНЬ».

Під приціл Руху ЧЕСНО потрапили журналістські розслідування щодо розпорядження бюджетними коштами, здійснення владних функцій, управління державним і комунальним майном тощо. Каталог фігурантів антикорупційних журналістських розслідувань (ФАР) є інформаційним ресурсом, в якому вміщено відомості про виявлені журналістами-розслідувачами корупційні схеми та їхніх фігурантів.

До Каталогу ми вносили осіб, які фігурували у корупційних схемах, а саме:

 1. директорів, голів правління компаній, ймовірно причетних до корупційних схем,
 2. засновників компаній, які фігурували у корупційних схемах,
 3. державних посадовців, ймовірно пов’язаних із корупційним схемами,
 4. інших осіб, ймовірно причетних до корупційних схем.

ДЖЕРЕЛА інформації: матеріали антикорупційних розслідувань шанованих журналістських видань («Наші гроші», «Схеми», «Слідство.Інфо», «Українська правда», «Центр протидії корупції» тощо). Рух ЧЕСНО враховує лише матеріали журналістських розслідувань, оприлюднені у відкритих загальнодоступних джерелах, в яких надається документальне підтвердження викладених фактів або таке підтвердження можна отримати із відкритих загальнодоступних джерел.

Найтиповіші корупційні схеми, виявлені журналістами:

 • тендерні махінації
 • махінації на безтендерних держзакупівлях
 • махінації з природними ресурсами
 • шахрайські афери
 • податкові зловживання
 • політична корупція
 • владні зловживання

Розгалужений перелік корупційних схем

Тип схеми Вид схеми Приклади

Тендерні махінації

пов’язані організатор та виконавець закупівлі

Відповідальна особа замовника пов’язана з фірмою-учасником

тендер з фіктивною конкуренцією

Принаймні дві пов’язані фірми беруть участь у тендері

дубльовані закупівлі

Відбувся тендер на товари або послуги, які вже були придбані чи надані або вже мали бути придбаними чи наданими

закупівля за завищеною ціною

Ціну на товари або послуги значно завищено порівняно з середньоринковою

обмеження конкуренції

Принаймні одного з учасників тендеру було усунено від участі без належного обґрунтування (зазвичай на користь іншого учасника)

необґрунтоване проведення закупівлі «в одного учасника»

Мала місце процедура закупівлі «в одного учасника» з порушенням формальних вимог (найчастіше – без достатнього обґрунтування необхідності звернення до цієї процедури або вибору саме цього учасника)

розтрата

Відбулася закупівля товарів чи послуг, потреба в яких для держпідприємства чи установи є сумнівною

порушення процедури проведення тендеру

Допуск учасників з невідповідним пакетом документів
порушення термінів оприлюднення документації і т. ін.

Махінації на безтендерних держзакупівлях

розтрата

Відбулася закупівля товарів чи послуг, потреба в яких для держпідприємства чи установи є сумнівною

закупівля за завищеною ціною

Закупівлю було здійснено за цінами, вищими за середньо ринкові

пов’язані організатор та виконавець закупівлі

Відповідальна особа замовника пов’язана з фірмою-учасником

порушення процедури проведення закупівлі

Закупівля було здійснено з порушенням регламентованої законодавством процедури

Махінації з природними ресурсами

передача земельних ресурсів у користування або власність з порушенням процедури

Відсутність необхідних документів для передачі у власність чи користування природних ресурсів
відсутність кворуму при прийнятті рішення тощо

надання неправомірних преференцій при передачі землі у користування або власність

Землю у користування чи власність було передано особам, пов’язаним із розпорядником

нецільове використання земельних ресурсів

Видача дозволів використовувати землі для цілей, для яких вона не призначена, забудова сільгоспземель,
видача дозволів на будівництво в заповідних зонах тощо

Шахрайські афери

будівельні афери

Свідоме введення в оману з метою незаконного збагачення

фінансові піраміди

спекуляція на благодійності

рейдерство

Незаконне привласнення підприємств або майна підприємств

Податкові зловживання

порушення вимог фінансового контролю

Несвоєчасне подання без поважних причин декларації чи подання завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування тощо

ухиляння від сплати податків

Повна або часткова несплата податків і зборів

Політична корупція

підкуп виборців

Надання матеріальної чи іншої вигоди виборцям з метою вплинути на їх волевиявлення

торгівля впливом

Використання можливості впливати на процес прийняття рішень з метою власного збагачення

порушення вимог щодо фінансування політичних партій

Несвоєчасне подання фінансового звіту партії

Владні зловживання

надання преференцій при виконанні службових обов’язків

Упереджений підхід посадовця до виконання своїх функцій на користь третіх осіб

непотизм

Призначення на посаду родичів або в інший значущий спосіб пов’язаних з представниками влади осіб

запровадження платних послуг, які не надаються не в повному обсязі (взагалі) або є надлишковими

Необґрунтоване запровадження держустановами чи держпідприємствами практики передачі своїх функцій приватним фірмам
запровадження надлишкових платних послуг, виконання яких перекладається на приватні фірми

махінації з бюджетними коштами

Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням

порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності

Суміщення статусу особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування з заняттям підприємницької діяльністю

використання влади чи службового становища всупереч інтересам служби

Використання владних повноважень чи преференцій з метою власного збагачення або одержання не передбачених посадою преференцій

підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів

Подання підробних паспортів, class="sub-title text-muted" дипломів про вищу освіту, сприяння у їх отриманні тощо

порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків

Приймання подарунку за рішення, дії чи бездіяльність в інтересах дарувальника, приймання подарунку від підлеглої особи, перевищення граничного розміру подарунку

невжиття заходів щодо протидії корупції

Невжитті передбачених законом заходів у разі виявлення корупційного правопорушення

Висновки Руху ЧЕСНО про причетність особи до корупційної схеми є оціночними судженнями і не підлягають доведенню їхньої правдивості.

Рух ЧЕСНО не робить тверджень щодо доведеності фактів неправомірної поведінки або винуватості особи у вчиненні правопорушення, за яке встановлено юридичну відповідальність (наприклад, щодо порушення причетності особи до рейдерства, податкових зловживань чи корупційних правопорушень). Тому інформація, яка подається Рухом ЧЕСНО на основі виявлених журналістами корупційних схем, може не збігатися з офіційними висновками (наприклад, із відмовою правоохоронних органів розпочати кримінальне провадження чи фактом невиявлення порушень за результатами перевірки контролюючими органами).

Подаючи інформацію, Рух ЧЕСНО дотримується принципів неупередженості, достовірності, повноти та точності поширюваної інформації.

ПРАВО НА ВІДПОВІДЬ

Після оприлюднення Каталогу ФАР Рух ЧЕСНО у будь-який час розглядатиме письмові звернення зі спростуванням розміщеної у Каталозі інформації. У разі надання переконливих спростувань Рух може змінити інформацію щодо причетності особи до корупційної схеми.